top of page

Немає нічого настільки далекого, чого не можна було б досягти, ні настільки таємного, чого не можна було б відкрити​

"

"

групова 3.jpg
проф_лактика 2.jpg
просв_та 6.jpg
   Темп життя ХХІ століття , нервові навантаження , прес різносторонньої інформації, ломка вироблених десятками років стереотипів, вимога часу бути мобільними, креативними - підштовхнули до розуміння необхідності практичного застосування досвіду людства у сфері психології, активного відродження психологічної служби у закладах професійно-технічної освіти. 

   Основні завдання психологічної служби в професійно-технічній освіті тісно пов’язані з завданнями підготовки висококваліфікованого фахівця, що не лише володіє необхідним обсягом теоретичних знань, практичних умінь та навичок, а й має необхідні професійно значущі особистісні якості, які дають йому змогу успішно адаптуватися до майбутньої діяльності, прагнути фахового й особистісного самовдосконалення, тобто бути професіоналом, що не зупиняється у своєму розвиткові.

 Мета діяльності практичного психолога: «Психологічний супровід комплексного вивчення особистості учнів, профілактика та психокорекція їх всебічного розвитку. Формування в учнів ліцею відповідального ставлення до власних вчинків і власного здоров'я, усвідомлення життєвої необхідності у здоровому способі життя. Долати агресивність учнів, щоб сформувати емоційно стабільну та спрямовану особистість, що в своєму житті орієнтується на загальноприйняті людські цінності.

 

bottom of page