top of page

Про нас

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Учнівське самоврядування

комунального закладу

"Хустський професійний ліцей" Закарпатської обласної ради

 

Опираючись на соціальне замовлення держави виховати здорову, працелюбну, всебічно розвинену особистість, майбутнього господаря своєї землі держави, людину здатну не розгубитися в умовах ринкових реформ. Хустський професійний ліцей велику увагу приділяє питанням виховання моральних якостей особистості через засоби учнівського самоврядування.

 

 

 

Головною метою Ради є:

 

1. Захист прав та інтересів своїх членів;

2. Інтеграція зусиль для добрих і корисних справ;

3Розробка і втілення проектів, спрямованих на поліпшення навчально-виховного процесу в ліцеї.

 

Завдання Ради:

 

1.Сприяти наявності у учнів активної життєвої позиції, вихованню національної свідомості, створенню необхідних комфортних умов для розвитку здібностей та творчої ініціативи, самореалізації учнів у пізнавальній та навчальній діяльності;

 

2.Формування навичок самоврядування, соціальної активності й соціальної відповідальності в процесі практичної, громадської діяльності учнів ліцею;

 

3.Формування суспільно-громадського досвіду особистості, розвиток, стимулювання, реалізація її творчого потенціалу;

 

4.Формування життєвої компетентності та стимулювання життєвого успіху учнів ліцею;

 

5.Розвиток творчих рис характеру, а саме: цілеспрямованості, ініціативності, вимогливості, наполегливості, толерантності, винахідливості, оригінальності, готовності до виправданого ризику.

 

 

РАДА І НАВЧАЛЬНІ ГРУПИ

 

 

1. Зв’язок Ради з навчальними групами здійснюється через голів комісій, які обираються на групових зборах на початку навчального року.

2. На зборах ухвалюють рішення стосовно діяльності групи, заслуховують інформацію про рішення Ради і накреслюють колективні заходи щодо їх виконання;

3. Голово комісії та актив групи організовують виконання рішень Ради і групових зборів, дають доручення учням, забезпечують підготовку і проведення групових зборів.

4. Робота комісій здійснюється на підставі планів на даний навчальний рік та поточний місяць, виходячи з її мети та завдань. 

 

 

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ І РАДА

 

 

1. Методична Рада навчального закладу надає допомогу Раді учнівського самоврядування у згуртуванні навчальних груп, розвитку активної громадської позиції та ініціативи учнів, їхніх творчих здібностей.

2. Директор ліцею всебічно сприяє роботі Ради, визначає педагогів-кураторів творчих комісій. Заступник директора з ВР надає допомогу у плануванні, аналізі, корекції та підбитті підсумків роботи Ради.

3. Практичний психолог планує та організовує роботу голів комісій, дає рекомендації щодо вдосконалення їх роботи і практичні завдання, які сприяють виконанню обов’язків.

4. МО класних керівників та кожен класний керівник координує роботу Ради, дає рекомендації щодо поліпшення роботи, надає допомогу у плануванні, аналізі, корекції та підбитті підсумків.

bottom of page