top of page

CTATYT

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

СТАТУТ
РАДИ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Рада учнівського самоврядування комунального закладу "Хустський професійний ліцей" Закараптської обласної ради (далі – Рада) – це громадське, самодіяльне, добровільне, об’єднання учнів закладу, які прагнуть творчої діяльності.

2. Рада – незалежна організація учнівської молоді.

3. Діяльність Ради будується відповідно до Конституції України, Закону України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” керується Конституцією України, Законами України: „Про загальну середню освіту”, „Про позашкільну освіту”, „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, Статутом закладу освіти.

4. Рада здійснює свою діяльність у співробітництві з адміністрацією закладу, з Методичною Радою , МО класних керівників, Батьківською Радою, учнівськими радами груп.

5. Рада є гарантом творчих справ учнів закладу.

6. Рада учнівського самоврядування є виконавчим органом учнівського самоврядування закладу, який має активно сприяти згуртованості колективу, формуванню у учнів свідомого і відповідального ставлення до своїх прав і обов’язків, визначених статутом ліцею.

7. Припинення діяльності Ради можна здійснити шляхом реорганізації або ліквідації за рішенням загальних зборів (конференція).

ПОЛОЖЕННЯ

про учнівське самоврядування

Хустського професійного ліцею

bottom of page